• MKMRP

    Klub powstał w 2005 r. i działa jako stowarzyszenie,
    posiada 24 regiony w kraju i liczy ponad 2 tys. członków.
  • Cele stowarzyszenia

    Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
    a także popularyzacja sportu motorowego (zarówno cztero jak i dwukołowego)
    w środowisku służb mundurowych.
  • Członkowie

    Do klubu mogą przystąpić zarówno czynni
    jak i emerytowani członkowie służb mundurowych
    oraz ich rodziny, a także cywile. Najważniejsza jest pasja do motoryzacji.
  • Najważniejsze imprezy

    Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Służb Mundu­rowych Uniform Shooting
    oraz Międzynarodowe Motorowe Mistrzostwa Służb Mundurowych PZM Uniform Rally.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Komunikaty 1

 

 
 
PARTNERZY KLUBU
 
 
 
 
POL wojewodztwo kujawsko pomorskie COA.svg                                                                     PZM                                            word
 
 
                               

 

  • Dołącz do nas

    Do klubu mogą przystąpić zarówno czynni jak i emerytowani człon­kowie służb mundurowych oraz ich rodziny, a także cywile. Nie ma znaczenia, czy jest się posiadaczem motocykla, samochodu czy motolotni. Najważniejsza jest pasja do motory­zacji.

    Reguły naboru Zarząd MKMRP

  • 1
  • Andrzej Woźniak
    Prezydent
  • Władysław Walasek
    V-ce Prezydent
  • Zbigniew Ligocki
    V-ce Prezydent
  • Ryszard Marjański
    V-ce Prezydent
  • 1
  • 2
  • 3