%PM, %04 %552 %2017 %12:%Kwi

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

Sprawozdanie

z działalności Zarządu Głównego

Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej

za okres od 23 marca 2013r. do 25 marca 2017r.

 

 

         Te cztery lata były okresem wytężonej, aktywnej działalności naszego Klubu jako całości, a także poszczególnych regionów, sekcji oraz organów statutowych tj. Zarządu Głównego i jego Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wszystko co robiliśmy i robimy, wykonujemy społecznie.
W codziennych działaniach dążymy do wzrostu szeregów MKM oraz do podnoszenia poziomu i atrakcyjności organizowanych imprez motorowych, turystycznych i integracyjnych.

 

        

23 marca 2013r. odbyło się poprzednie Walne Zgromadzenie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze, a potem – każdego roku w marcu przeprowadza- liśmy zgromadzenia sprawozdawcze. Dzisiejsze WZD ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

         W okresie minionych czterech lat Zarząd Główny obradował dziesięciokrotnie, a jego Prezydium zbierało się regularnie, zwykle w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Prezydium Zarządu Głównego pracowało w składzie:

-       prezydent Andrzej Woźniak

-       wiceprezydenci Władysław Walasek, Maciej Wołczek i Zbigniew Ligocki

-       sekretarz Józef Szydliński

-       skarbnik Zbigniew Mołodecki

-       kwatermistrz Mirosław Grochocki

-       członkowie prezydium Janusz Dagow i Jacek Połomka.

Aktywnie działała również Komisja Rewizyjna pod kierownictwem Marka Kuternogi oraz Sąd Koleżeński na czele z Władysławem Mieszkalskim.

Szczegółowe omawianie wszystkich działań i dokonań naszego Klubu za okres minionych czterech lat byłoby czasochłonne i nużące, tym bardziej, że rozliczaliśmy się z nich w marcu każdego roku. Dlatego pozwólcie, że skupię się na sprawach najważniejszych, świadczących o skuteczności i potrzebie naszego działania. Do najważniejszych osiągnięć w tym okresie zaliczyć należy:

 1. Systematyczny wzrost szeregów Mundurowego Klubu Motorowego z 1454 na początku 2013 r. do 1652 członków zwyczajnych i wspomagających
  w chwili obecnej. W minionej kadencji przybyło 5 regionów plus Region Toruń (przekształcony ze struktury toruńskiej), który formalnie został powołany i podjął działalność 14 marca 2015r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego MKM.

Obecnie mamy 23 regiony: Brodnica, Bydgoszcz, Ciechocinek, Chełmno, Chojnice, Dąbrowa Tarnowska, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kielce, Koło, Łódź, Mazowsze, Nowy Sącz, Opole, Śląsk Opolski, Toruń, Warszawa,  Włocławek, Wolsztyn i Zgierz.

 1. Pozyskiwanie kolejnych placówek do sieci Uniform House, z usług których nasi członkowie mogą korzystać z co najmniej 20% zniżkami. Aktualnie
  w sieci UH mamy 38 obiektów, w tym 5 zagranicznych tj.: 2 w Chorwacji oraz po jednym w Belgii, na Słowacji i na Węgrzech.
 2. Organizowanie w grudniu każdego roku klubowych spotkań świąteczno-noworocznych  tzw. opłatkowych z licznym udziałem członków
  i sympatyków Klubu oraz wielu VIP-ów. Uroczystości spotykają się
  z uznaniem i są pozytywnie oceniane przez uczestników.
 3. Coroczne organizowanie Międzynarodowych Motorowych Mistrzostw Służb Mundurowych Uniform Motor Rally z finałami we wrześniu obok toruńskiej Motoareny. Dotychczas odbyło się 9 edycji tej wysoko ocenianej imprezy.
 4. Organizowanie Międzynarodowych Mistrzostw Strzeleckich Służb Mundurowych Uniform Shooting. Czterokrotne dotychczas współzawod –nictwo cieszyło się dużym zainteresowaniem, gromadząc liczną grupę uczestników.
 5. Zorganizowanie każdorazowo w październiku (od 3 lat) Międzynarodowych Mistrzostw Służb i Klubów Mundurowych (w kręgle) Uniform Bowling. Zawody te – z uwagi na ich dostępność i atrakcyjność – okazują się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.
 6. Coroczne współorganizowanie, koordynowanie i udział w majowych imprezach otwarcia sezonu motocyklowego w Unieściu bądź w Łazach.
 7. Dwie edycje odbytych dotychczas w latach 2014 i 2015 – każdorazowo
  w grudniu – Międzynarodowego Motorowego Turnieju Gwiazdkowego Służb Mundurowych.
 8. Zorganizowanie 12 marca ubiegłego roku  w MCSM obchodów XX-lecia MKMRP oraz liczny udział naszych członków i sympatyków, a także VIP-ów w okolicznościowej, podniosłej uroczystości.
 9. Coroczne współorganizowanie szkoleń ratowników drogowych; ostatnio
  w kwietniu ubiegłego roku w Grudziądzu, a wcześniej we wrześniu 2015r. w Brodnicy Zlotu Ratowników Drogowych, połączonego z konferencją tematyczną i szkoleniem. Aktualnie mamy w Klubie 80 czynnych ratowników drogowych (z ważnymi uprawnieniami). Nikogo nie trzeba przekonywać o potrzebie tego typu imprez i szkoleń, zwłaszcza naszej mundurowo-motorowej społeczności.
 10. Zorganizowanie we wrześniu 2016r. w Toruniu XVI Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZM. Impreza bardzo udana i z dobrą frekwencją.
 11. Współorganizacja w październiku 2016r. I Ogólnopolskiego Rajdu Kobiet Mundurowych Uniform Women. Zawody atrakcyjne, ale rywalizowało tylko 15 pań, choć udział zapowiedziało ponad 40.
 12.  Sukcesywne przekazywanie przez MKM nowoczesnych alkotestów  firmy Draeger do testowania i używania przez funkcjonariuszy kolejnych (dotychczas kilkunastu) jednostek Policji. Przedsięwzięcie to ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będąc wyrazem stałej troski o jego poprawę ze strony MKM i Policji.
 13. Coroczny udział naszych przedstawicieli w uroczystościach z okazji święta Policji oraz partycypowanie przez MKM w kosztach okolicznościowych imprez policyjnych.
 14. Utrzymywanie przez nasz Klub systematycznych, roboczych kontaktów oraz bieżące współdziałanie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów i Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
 15. Współorganizacja w dn. 11 marca br. w MCSM szkolenia na sędziów sportu samochodowego I stopnia i na asystentów sędziów II stopnia z udziałem 57 uczestników, w tym licznego grona członków naszego Klubu.

Przedmiotem stałej troski Prezydenta i Prezydium Zarządu Głównego MKM było uzyskanie lokalu na siedzibę Klubu. Usilne, wieloletnie starania i nieustępliwość Prezydenta Andrzeja Woźniaka doprowadziły do szczęśliwego finału. Od czerwca 2016 r. mamy swoje biuro w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17, w którym m.in. odbywamy posiedzenia Prezydium ZG,  z reguły połączone z obradami Zarządu Regionu MKM Toruń. 

W imieniu Prezydenta i Prezydium ZG MKMRP dziękuję sponsorom, prezesom i zarządom regionów oraz członkom Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także pozostałym działaczom i członkom za wsparcie, społeczne zaangażowanie i aktywność, dzięki którym nasz Klub sprawnie funkcjonuje i się rozwija.

                                                                 

Członek Prezydium ZG MKMRP

    Janusz Dagow

Toruń, 26 marca 2017r. 

Last modified on %PM, %04 %582 %2017 %12:%Kwi