%PM, %13 %582 %2017 %12:%Kwi

Uniform Women 2017

R E G U L A M I N RAMOWY

II Ogólnopolski Rajd Kobiet Mundurowych
„UNIFORM WOMEN”
TORUŃ 27 maj 2017 r.

uniform women


IMPREZA JEST ORGANIZOWANA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA
Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Głównego
Andrzeja Woźniaka

ORGANIZATOR:

Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej, Region Toruń przy współpracy: z Zarządem Okręgowym PZM w Bydgoszczy, oraz Automobilklubem Toruńskim.

SPONSORZY

- AUDI CENTRUM TORUŃ
- Mercedes AUTO FRELIK – Anna Frelik
- Autoryzowany Partner Renault Tadeusz Pasikowski
- Awix Oil Kończalski AndrzejWładze Imprezy:


Dyrektor Imprezy Zbigniew Ligocki
Licencja Sędziego PZM I 319/12
Asystent dyrektora Nataliia Ligocka
Licencja Sędziego PZM II 02065
Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych Jacek Połomka
Kierownik biura imprezy Grażyna Górska
Kierownik Sekretariatu Imprezy Jan Norkowski
Sekretariat Imprezy Hanna Norkowska
Szef komisji obliczeń Mateusz Zedler
Kierownik prób sportowych Daria Jankowska
Zabezpieczenie medyczne Ratownik Medyczny Krzysztof Jabłoński


4. Termin i miejsce Imprezy


Impreza odbędzie się w dniu 27 maj 2017 roku na terenie parkingów MOTOARENY TORUŃ bez względu na pogodę.


Próby sprawnościowe:
Próba Sl – 1, próba – Sh - 1 próba Sl – 2, próba Sh – 2, wyścig kartingiem na torze.
Przy każdym schemacie próby jest opis jej wykonania. Jednocześnie organizator informuje, że za każde potrącenie pachołka na próbie odliczane będzie 5 punktów, czyli 5 sekund do czasu danej próby. Taryfa, czyli błędne przejechanie próby jest to naliczenie 110% najgorszego przejazdu uczestnika imprezy na w/w zawodach. Przy falstarcie będzie odliczane również 5 punktów, czyli pięć sekund do danego przejazdu. Próby nie można powtarzać.
Trasy i schematy prób dostarczone będą w dniu imprezy na starcie pierwszej próby.
Do udziału w imprezę serdecznie zapraszamy wszystkie zmotoryzowane Panie, które brać będą udział w zawodach jako kierujące pojazdem dostarczonym przez organizatora. Uczestnicy muszą mieć opłacone składki członkowskie na rok 2017, być członkami MKM RP lub ich mężowie, oraz funkcjonariuszki służb mundurowych, lub członek rodziny funkcjonariusza służb mundurowych.
Wymagane jest aby każdy uczestnik posiadał kask ochronny na próbach sprawnościowych. W przypadku nie posiadania kasku, odpowiedzialność ponosi na własne ryzyko.


5. Zgłoszenia


Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 maj 2017 roku.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin przyjmowania zgłoszeń jest podyktowany koniecznością organizacji czasu trwania imprezy.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłacenie wpisowego w siedzibie (z dopiskiem „Uniform Women” – wpisowe) i nadesłanie kopii dowodu wpłaty do Zarządu Głównego MKM RP oraz czytelnie wypełnionej karty zgłoszeń, która jest dołączona do regulaminu, lub dokonanie wpłaty w dniu imprezy. Dokonanie zgłoszenia stanowi potwierdzenie znajomości i akceptację regulaminu imprezy i jego postanowień w formie komunikatów oraz jest podstawą dla organizatora stosowanych działań i rezerwacji. Kwota wpłaconego wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku nie przybycia na imprezę. Załogę stanowi kierowca, inne osoby są traktowane jako osoby towarzyszące.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie uczestnictwa w imprezie.

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny !!! Zgłoszenia po ustalonym terminie mogą być uwzględnione wyłącznie po uprzedniej konsultacji z organizatorem.


6. Program imprezy

Sobota 27 maj 2017 r.
godz. 08/00 – otwarcie biura imprezy
godz. 08/30 –uroczyste otwarcie „Zawodów Uniform Women”
godz. 09/00 – odprawa uczestników
godz. 09/30 – wyścig kartingiem na torze
godz. 10/30 – start do pierwszej próby (Sl – 1 i Sh - 1)
godz. 11/30 – start do próby (Sl – 2 i Sh - 2)
godz. 15/00 – Ogłoszenie wyników z prób sprawnościowych, wręczenie nagród


Podany harmonogram imprezy może ulec zmianie o czym poinformujemy uczestników w odrębnym komunikacie.7. JURY

Józef Szydliński Przewodniczący
Zbigniew Ligocki członek
Jacek Połomka członek


Postanowienia końcowe


Uczestnicy imprezy powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wypadki spowodowane przez uczestników i w sprzęcie i mieniu uczestników i osób trzecich, uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność - ubezpieczają się we własnym zakresie. Próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone na terenie parkingów MOTOARENY. Interpretacja regulaminu rajdów należy do PZM i Jury imprezy. Organizator jednoznacznie zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i wydawania dodatkowych komunikatów i zarządzeń. Ewentualne protesty będą rozpatrywane wyłącznie po wpłaceniu wadium w wysokości dwukrotnego wpisowego 120 zł. W przypadku negatywnego wyniku rozpatrzenia protestu wadium przepada.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.
Uczestnikiem prób jest kierowca (kobieta), pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi.
Wpisowe wynosi 60,00 zł od uczestnika oraz osób towarzyszących. Od wpisowego zwolnieni są policjantki, którzy przybędą na imprezę w mundurze policyjnym. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: materiały (rozmieszczenie prób, schematy prób), posiłek.

Należy koniecznie zabrać ze sobą płomienny uśmiech, dobry humor i mnóstwo pozytywnej energii.

Prosimy o szybkie dokonywanie zgłoszeń.


Telefony kontaktowe:
Dyrektor Imprezy: Zbigniew Ligocki 510 035 115
Asystent dyrektora imprezy: Nataliia Ligocka 784 114 656


Serdecznie zapraszamy: Organizatorzy


Dyrektor Imprezy

Zbigniew Ligocki
Licencja Sędziego PZM I 319/12

 

Last modified on %AM, %14 %430 %2017 %09:%Kwi