%PM, %19 %865 %2017 %19:%Kwi

UNIFORM SHOOTING 2017

                       logoshooting              

Regulamin

V  Międzynarodowych Mistrzostw Strzeleckich Służb Mundurowych

„Uniform Shooting 2017”


Celem zawodów jest:

 • Promocja i popularyzacja strzelectwa wśród pracowników służb mundurowych, członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Regionów MKMRP,  członków IPMC,
 • Sportowa rywalizacja,
 • Zdobycie pucharów i dyplomów,
 • Integracja środowiska mundurowego.
 • Wymiana doświadczeń   

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

a) Organizatorem zawodów jest MUNDUROWY KLUB MOTOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ mieszczący się pod adresem: 

87-100 Toruń ul. Jodłowa 21D. 

b) Zagadnienia organizacyjne i techniczne realizowane są  przez MKMRP REGION BYDGOSZCZ – tel. 577-103-207  , 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełny skład Komitetu Organizacyjnego przedstawia Zał. Nr 1


TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 10 czerwca 2017 roku na strzelnicy CWZS Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godz. 12.00 przed obiektem strzelnicy.

Mapa dojazdowa i dane teleadresowe obiektów znajdują się na stronie: 

www.zawisza.bydgoszcz.pl

Zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów przewidziano na godz. 18.00.


PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe:

  • Pistolet sportowy – odległość 25 m, stojąc z wolnej ręki lub oburącz, tarcza Psp 520 x 520 mm, zgodna z przepisami ISSF, 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
  • Karabinek sportowy – odległość 50 m leżąc, tarcza Ks 200 x 200 mm zgodna z przepisami ISSF, 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut 

Rozegrane zostaną również konkurencje rekreacyjne:

 • Pistolet sportowy dla VIP – odległość 25 m, stojąc z wolnej ręki lub oburącz, tarcza Psp 520 x 520 mm, zgodna z przepisami ISSF 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 5 strzałów ocenianych w czasie 5 minut
 • Karabinek sportowy - Strzelanie do tarczy Prezydenta MKMRP,

W dniu 10 czerwca 2017 roku o godz. 12:15 odbędzie się odprawa techniczna z kierownikami zespołów.

Harmonogram strzelań

 • 10 czerwca 2017 roku – godz. 12.30 – karabinek sportowy na 50 m
 • 10 czerwca 2017 roku – godz. 15.00 – pistolet sportowy na 25 m 
 • 10 czerwca 2017 roku – godz. 17.00 – pistolet sportowy na 25 m dla VIP – stanowisko wyznaczy sędzia zawodów
 • 10 czerwca 2017 roku – godz. 17.30 – strzelanie do tarczy Prezydenta MKMR

UCZESTNICTWO

         W zawodach uczestniczyć mogą zespoły (3 zawodników i kierownik) reprezentujące:

            członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennictwa
 • Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Komendantów Policji
 • Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
 • Związek Byłych Funkcjonariuszy Ochrony Państwa
 • Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej

   

■       jednostki organizacyjne Policji

■      International Police Motor Corporation (IPMC)

■       IPA Sekcja Polska

■       Regiony MKMRP

      Państwowa Straż Pożarna 

■       Inspektorat Transportu Drogowego


KLASYFIKACJA

         Indywidualna

W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka, który/a osiągnie najwyższą ilość punktów z sumy strzelań: pistolet sportowy i karabinek sportowy. Przy jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje wyższy wynik w konkurencji pistolet sportowy a w dalszej kolejności większa ilość najwyższych przestrzelin w konkurencji pistolet sportowy a następnie karabinek sportowy.

Drużynowa

Do klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły w pełnych 3 osobowych składach.

W klasyfikacji drużynowej zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskał najwyższy wynik z sumy strzelań: pistolet sportowy i karabinek sportowy trzech zawodników. Przy jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje wyższa indywidualna lokata zawodnika drużyny w konkurencji: pistolet sportowy.

Pistolet sportowy VIP

W konkurencji tej uczestniczą kierownicy zespołów oraz goście. Wygrywa VIP, który osiągnie najwyższą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość wyższych przestrzelin.  


PROCEDURA STRZELANIA

 • Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania. 
 • Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni. 
 • Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania. 
 • Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego. 
 • Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje odjęciem 10 pkt.

Przy obliczaniu wyników stosuje się zasady określone w przepisach PZSS w tym m.in.:

 • Jeżeli zawodnik oddał więcej strzałów próbnych niż przewiduje program strzelań lub zezwolenie sędziego, będzie ukarany odjęciem 2 punktów od wyniku serii ocenianej 
 • Jeżeli w tarczy jest więcej niż maksymalna liczba przestrzelin (10 lub 5) najlepsze przestrzeliny powyżej maksymalnych będą odliczane
 • Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi dotykać linii pola o wyższej wartości.
 • Strzał do tarczy konkurenta musi zostać zgłoszony sędziemu i będzie uznany za chybiony „0”.
 • Odwołania dotyczące przyznania punktów są przyjmowane przez sędziego głównego w ciągu 15 minut od podania wyników nieoficjalnych. Po upływie tego czasu protesty nie będą przyjmowane (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Komisji Odwoławczej)
 • Dyskwalifikacja strzelca może zostać ogłoszona przez Sędziego Głównego w czasie zawodów wyłącznie za złamanie zasad bezpieczeństwa lub norm zachowania. Przy złamaniu zasad bezpieczeństwa Sędzia Główny może usunąć zawodnika z linii ognia.    

NAGRODY

W łącznej klasyfikacji indywidualnej i drużynowej za zajęcie miejsc od 1 – 3 przewidziano puchary i dyplomy. 

      W klasyfikacji zastrzeżonej dla organizatora (VIP, najstarszy zawodnik, najlepsza zawodnicza, największy pechowiec) przewidziano puchary i dyplomy.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać do dnia 30 maja 2017 roku na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. a następnie pocztą na  adres Głównego Organizatora  wymienionego w pkt 2  b) Regulaminu. - 83-836 Bydgoszcz, ul. Radosna 3, MKMRP Region Bydgoszcz 

Istnieje możliwość wystawienia więcej niż jednej drużyny jednak decyzję o dopuszczeniu jej do udziału w zawodach podejmuje organizator po ustaleniu w dniu 30 maja br. ostatecznej listy zgłoszeń. O dopuszczeniu dodatkowej drużyny zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia drużyn. Zgłoszeń indywidualnych nie przyjmujemy.


KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa bez noclegu wynosi 60 zł od osoby. Kwota ta pokrywa koszty wynajmu strzelnicy i broni, zakupu amunicji, opłaty sędziowskie i sekretariatu zawodów, obiad w dniu zawodów oraz koszty administracyjne.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu Zawisza

 http://www.hotel-zawisza.pl/. Rezerwacji i opłat uczestnicy dokonują we własnym zakresie. 

Opłatę startową należy przesłać do dnia 30 maja 2017 r. na konto:

Rachunek Bankowy nr:
PKOBP nr: 94 1020 5011 0000 9102 0300 2938

z dopiskiem: opłata startowa Uniform Shooting 2017

Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie do udziału w zawodach.

Dojazd na zawody we własnym zakresie


SPRAWY RÓŻNE

 • Na terenie strzelnicy obowiązuje Regulamin Strzelnicy Sportowej Zawisza Bydgoszcz
 • Strzelanie odbywa się wyłącznie z broni dostarczonej na stanowiska przez Organizatora (Strzelnica Sportowa Zawisza)
 • Każdy zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji przekazuje sędziemu stanowiskowemu metryczkę strzelań – Zał. nr 3
 • Wszelkie protesty rozpatrywać będzie Komisja Odwoławcza działająca w oparciu o Regulamin Komisji Odwoławczej – Zał. nr 4
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Do spraw nieomówionych w Regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS. 
 • Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, należy do Organizatora. 
 • Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich UNIFORM SHOOTING 2016. 

 

Plików:
Data 2017-04-19
Wielkość pliku 5.55 MB
Download 296
.    
Data 2017-04-19
Wielkość pliku 33.5 KB
Download 246
                 

 

Last modified on %AM, %20 %539 %2017 %11:%Kwi