%PM, %06 %858 %2017 %19:%Sie

Zapraszamy na Uniform Rally 2017

 

 

MIĘDZYNARODOWE  MOTOROWE  MISTRZOSTWA 

SŁUŻB MUNDUROWYCH PZM

UNIFORM MOTOR RALLY EDYCJA 2017

PATRONAT HONOROWY

 1. Marszałek Województwa

Kujawsko-Pomorskiego                    -     Piotr Całbecki

 1. Prezydent Miasta Torunia                -     Michał Zaleski

 

MIĘDZYNARODOWE  MOTOROWE  MISTRZOSTWA 

SŁUŻB MUNDUROWYCH PZM

„UNIFORM MOTOR RALLY ”EDYCJA 2017

KOMITET HONOROWY

 1. Prezydent MKMRP – przewodniczący
 2. Kapelan MKMRP
 3. Ks. płk Mikołaj Hajduczenia
 4. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 5. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 6. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 7. Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu
 8. Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy
 9. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy
 10. Prezes OZDG w Bydgoszczy
 11. Prezes Zarządu Woj. NSZZ Policjantów
 12. Prezes Zarządu Woj. SE i R Policji w Bydgoszczy
 13. Komendant Miejski Policji w Toruniu
 14. Dowódca Garnizonu Toruń
 15. Komendant Miejski PSP w Toruniu.
 16. Dyrektor Aresztu Śledczego w Toruniu
 17. Komendant Straży Miejskiej w Toruniu
 18. Prezes Wydawnictwa „Adam Marszałek”
 19. Autoryzowany Partner Renault Tadeusz Pasikowski
 20. Auto Frelik Anna Frelik Sp. kom.
 21. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
 22. Prezes Awix Oil w Toruniu

 

I N F O R M A C J E          O G Ó L N E

Międzynarodowe  Motorowe Mistrzostwa Służb Mundurowych Polskiego Związku Motorowego "UNIFORM-MOTOR-RALLY 2017 " są imprezą samochodową, w której startować mogą czynni i emerytowani funkcjonariusze służb mundurowych, członkowie klubów zrzeszonych w PZM z aktualnymi opłaconymi składkami, członkowie Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz członkowie europejskich klubów motorowych IPMC (International Police Motor Corporation) i IPA (International Police Association).

Celem organizowania MMPSM jest podnoszenie umiejętności techniki jazdy, integrowanie służb mundurowych, podnoszenie i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyłonienie najlepszych uczestników z przyznaniem im na koniec rozgrywek tytułów:

Międzynarodowego Motorowego Mistrza Służb Mundurowych PZM indywidualnie i zespołowo.

Impreza musi spełniać warunki  regulaminu  mistrzostw i być zatwierdzona przez Okręgową Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska.

Każdy Region MKMRP, Grupa Wojewódzka IPA, klub zagraniczny IPMC i IPA oraz każda struktura wojewódzka służby lub stowarzyszenia może być reprezentowana przez 1 drużynę składającą się z 2-3 zawodników (do wyniku zespołu zalicza się rezultaty dwóch najlepszych zawodników danego zespołu). Zgłoszenie innej liczby zespołów wymaga uzgodnienia z organizatorem. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest wpłacić wpisowe w kwocie 60 zł na konto Mundurowego Klubu Motorowego RP 94 1020 5011 0000 9102 0300 2938 lub w dniu imprezy w biurze zawodów. Zawody odbywać się będą w dniu 23 września 2017 r. na torze kartingowym zlokalizowanym przy stadionie żużlowym Motoarena w Toruniu. Biuro zawodów zlokalizowane będzie w obiekcie Motoareny.

Uczestnikom pragnącym skorzystać z noclegów organizator proponuje miejsca w jednym z Uniform House w Toruniu (miejsce, warunki i koszt pobytu w terminie późniejszym - na stronie internetowej MKMRP).

Zgłoszenie uczestników wraz z rezerwacją noclegów w terminie do 16.09.2017 r. drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo drogą pocztową na adres Zarząd Główny MKMRP ul. Jodłowa 21 D, 87-100 Toruń.

Kontakt do organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 691 48 68 46.

Organizatorzy przewidują następujące konkurencje:

 1. Próba sprawnościowa gokartem (2 x)
 2. Próba sprawnościowa samochodem (SH - 1)
 3. Próba sprawnościowa samochodem (SL - 1)
 4. Próba samochodowa (trolley)
 5. Próba samochodowa (test stewarda)
 6. Próba sprawnościowa (gokart)

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany konkurencji z powiadomieniem uczestników co najmniej 2 tygodnie przed terminem imprezy.

Uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie pucharów przewiduje się na godz. 16.00 w dniu 23.09.2017 r.

Organizatorem Międzynarodowych Motorowych Mistrzostw Służb Mundurowych jest Zarząd Główny Mundurowego Klubu Motorowego RP przy współpracy z:

 • Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy
 • MOSiR Toruń
 • Wydawnictwo Adam Marszałek
 • Auto Frelik Anna Frelik sp. kom.
 • Partner Renault – Pasikowski
 • Awix Oil w Toruniu
 • FHU „Robert” w Toruniu

Komitet Organizacyjny

 1. Przewodniczący – Józef Szydliński - Sekretarz Generalny MKMRP
 2. Dyrektor zawodów – Zbigniew Ligocki
 3. Dyrektor ds. organizacyjnych – Mirosław Grochocki
 • Jarosław Kuncman
 • Władysław Mieszkalski
 • Marcin Kuźmiński
 • Marek Kuternoga
 • Ryszard Kochel
 • Jarosław Manelski
 • Robert Murawski
 • Jacek Beszczyński
 • Marian Filipiak
 • Jan Ząbik
 • Jacek Połomka
 • Janusz Dagow
 • Tomasz Bałuk
 • Paweł Borkowski

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Międzynarodowych Motorowych Mistrzostw Służb Mundurowych

“ UNIFORM – MOTOR – RALLY – 2017”

TORUŃ   23.09.2017 

o tytuł:   

Indywidualnego i Drużynowego 

Międzynarodowego Motorowego Mistrza Służb MundurowychPolskiego Związku Motorowegooraz dla najlepszego zespołu nagroda specjalna „Puchar przechodni”

ufundowany przez  Pracownie Witraży INTEK-ART z Torunia 

 1. ORGANIZATOR 
 • Mundurowy Klub Motorowy RP – ZARZĄD GŁÓWNY  przy współpracy z:
 • Automobilklubem Toruńskim
 • Zarządem Okręgowym PZM w Bydgoszczy

       Współorganizatorzy

 • MOSIR  Toruń
 • Prezes AWIX OIL 
 • Wydawnictwo Adam Marszałek
 • AUTO FRELIK Anna  Frelik Sp. Komandytowa
 • RENAULT - PASIKOWSKI


          
2.  TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dn. 23.09.2017 r. w Toruniu na parkingach Motoareny 

Komitet honorowy 

 1. Prezydent MKMRP – przewodniczący
 2. Kapelan MKMRP
 3. Ks. płk Mikołaj Hajduczenia
 4. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 5. Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
 6. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
 7. Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu
 8. Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Bydgoszczy
 9. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy
 10. Prezes OZDG w Bydgoszczy
 11. Prezes Zarządu Woj. NSZZ Policjantów
 12. Prezes Zarządu Woj. SE i R Policji w Bydgoszczy
 13. Komendant Miejski Policji w Toruniu
 14. Dowódca Garnizonu Toruń
 15. Komendant Miejski PSP w Toruniu.
 16. Dyrektor Aresztu Śledczego w Toruniu
 17. Komendant Straży Miejskiej w Toruniu
 18. Prezes Wydawnictwa „Adam Marszałek”
 19. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu
 20. Auto Frelik Anna Frelik Sp. kom.
 21. Autoryzowany Partner Renault Tadeusz Pasikowski
 22. Prezes Stowarzyszenia Awix Oil w Toruniu
 23. Prezesi Automobilklubu Toruńskiego

        4.      UCZESTNICTWO    KLASYFIKACJA

 a.   uczestnikiem  imprezy może  być tylko członek jednej z niżej wymienionych organizacji: 

             - klub lub  stowarzyszenie  będące  członkiem  Polskiego Związku Motorowego 

             - czynny lub emerytowany funkcjonariusz formacji mundurowej (policja, straż pożarna,

                wojsko, służba więzienna, straż miejska itp.). 

           b.  każdy uczestnik musi  posiadać odpowiedni dokument  potwierdzający

                 przynależność do w/w stowarzyszenia lub formacji

           c.  każdy uczestnik powinien posiadać prawo jazdy minimum kategorii  B

           d.  w dniu imprezy obowiązuje ubiór : pełne obuwie, długie spodnie, górna część

                garderoby  z długimi rękawami i rękawice chroniące dłonie. Kaski zapewnia 

                organizator ale można używać własne . Zalecany strój  polowy poszczególnych

                formacji mundurowych

          e.  prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołow

          f.   Każdy Region MKMRP, Grupa Wojewódzka IPA, klub zagraniczny IPMC i IPA oraz każda struktura wojewódzka służby lub stowarzyszenia może być reprezentowana przez 1 drużynę składającą się z 2-3        zawodników (do wyniku zespołu zalicza się rezultaty dwóch najlepszych zawodników danego zespołu). Zgłoszenie innej liczby zespołów wymaga uzgodnienia z organizatorem. Każdy uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest wpłacić wpisowe w kwocie 60 zł PLN w dniu imprezy w biurze zawodów. Zawody odbędą się w dniu 23 września 2017 r. na parkingach przy stadionie żużlowym Motoareny w Toruniu. Biuro imprezy zlokalizowane będzie w obiekcie Motoareny, oraz AWIX OIL 

   

 5.     WŁADZE IMPREZY

 

          - Przewodniczący Komitetu

            Organizacyjnego                               - Józef Szydliński        Sekretarz Generalny MKM RP 

                  

         

 - Zespół Sędziów Sportowych           

              - przewodniczący                                - Zbigniew Ligocki         lic. I - 319/12

              - członek                                             - Jan Norkowski

              - członek                                             - Nataliia Ligocka            lic. II - 02065

Dyrektor Rajdu

Zbigniew Ligocki

Licencja Sędziego PZM  I 319/12

Asystent dyrektora

Osoba odpowiedzialna za kontakty z uczestnikami z Ukrainy

Nataliia Ligocka

Licencja Sędziego PZM  II 02065

Z-ca dyrektora ds. organizacyjnych 

Jan Norkowski

Sekretariat Rajdu

Wiesława Dagow

 Kierownik biura rajdu

Janusz Dagow

Biuro Rajdu

Hanna Norkowska

Szef komisji obliczeń

Mateusz Zedler

Biuro zawodów (tłumacz)

Irina Twardochlib

Kierownik prób sportowych

Ewa Kozłowska

Kierownik zabezpieczenia medycznego

Paweł Borkowski

Krzysztof Jabłoński

  6.   PROGRAM IMPREZY          

             SOBOTA  23.09.2017

      

          830 – oficjalne rozpoczęcie zawodów, przywitanie gości  

          900 – rozpoczęcie zawodów

          1500 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, uroczyste zakończenie mistrzostw

               Konkurencje: (pojazdy do prób sprawnościowych zapewnia organizator)     

 1. Próba sprawnościowa (quad)
 2. Próba sprawnościowa samochodem (Sl)
 3. Próba samochodowa (test stewarda)
 4. Próba sprawnościowa (karting)
 5. Próba sprawnościowa (Sh 1)
 6. Dwa wyścigi kartingiem
 7. Próba sprawnościowa samochodem (Sh 2)

            *godzina zakończenia może ulec zmianie (komunikat w dniu zawodów)

   7.   PUNKTACJA

          - uzyskany czas przeliczany jest i wpisany jako punkty karne 

          - za złe przejechanie wyznaczonej trasy lub ominięcie słupka = TARYFA (taryfa jest to  110% 

            punktów najwolniejszego uczestnika na danej próbie)

          - przewrócenie lub przesunięcie słupka = 5 pkt.

          - przedwczesny start = 5 pkt

           -prawidłowe zatrzymanie na mecie prób – linia mety między osiami pojazdu .

          - przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu

            całkowitego zatrzymania się pojazdu za linią mety.

          - cofanie pojazdu na mecie jest zabronione i spowoduje wykluczenie

          - jeżeli uczestnik w regulaminowym czasie nie stawi się na próbie zostanie wykluczony

  8.    PROTESTY

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora (Przewodniczący ZSS) wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

Do protestu dołączona musi być kaucja, która jest w wysokości trzykrotnego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

  9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

         - każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia i wpłaty wpisowego w 

wysokości  60   od uczestnika (przyjmujemy zgłoszenia drogą elektroniczną) lub za pomocą poczty na adres 87-100 Toruń, ul. Jodłowa

         - organizator zastrzega sobie prawo do zmian czasowych i rodzaju prób zręczności jazdy

           w programie imprezy  spowodowanych  dużą  ilością  uczestników  lub  zaistnieniem

           innych sytuacji niezależnych od organizatora.

         - wszelkie zmiany i postanowienia nie objęte regulaminem będą ogłaszane  komunikatami w   

           dniu  imprezy 

         - schematy prób zręcznościowych wywieszone  będą za zgodą ZSS na tablicy informacyjnej 

           przed imprezą

Opracował: Józef Szydliński

Last modified on %PM, %07 %695 %2017 %15:%Sie