%PM, %08 %881 %2017 %20:%Sie

Zlot Gwiaździsty Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Zapraszamy  na  Zlot Gwiaździsty Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego, który  odbędzie się w dniach od 14 do 15 października 2017 roku  w DAGLEZJA Hotel- Centrum Konferencyjne w Przysieku k. Torunia.

 

 

 

REGULAMIN RAMOWY

Zlotu Gwieździstego Drużyn Ratowniczych

Służb Mundurowych

Województwa Kujawsko- Pomorskiego

 1. Cele:
  1. 1.1.Sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz umiejętności praktycznych Strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Policjantów Ruchu Drogowego Województwa Kujawsko Pomorskiego i  Ratowników Drogowych w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.
  2. 1.2.Sprawdzenie i doskonalenie umiejętności Strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Policjantów Ruchu Drogowego Województwa Kujawsko Pomorskiego i  Ratowników Drogowych w postępowaniu techniczno- organizacyjnym na miejscu zaistnienia wypadku drogowego.
  3. 1.3.Wymiana doświadczeń dotyczących działalności szkoleniowej w formie zorganizowanej dyskusji i wymiany poglądów.
  4. 1.4.Konferencja dotycząca zagrożeń chemiczno- ekologicznych na miejscu wypadku drogowego połączone z pokazem.     

Organizator zlotu:

2.1 Organizatorem Zlotu Gwieździstego Ratowników Drogowych Służb Mundurowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego jest Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Dane organizatora:

       Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej

      ul. Jodłowa 21D, 87-100 Toruń

      Tel. 691-370-997, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     Numer konta bankowego: PKO BP 94 1020 5011 0000 9102 0300 2938

Miejsce i termin:

Zlot odbędzie się w dniach od 14 do 15 października 2017 roku

w DAGLEZJA Hotel- Centrum Konferencyjne

Przysiek k. Torunia- ul. Parkowa 2

87-134 Zławieś Wielka 

Zasady uczestnictwa:

 1. 4.1.Uczestnikiem Zlotu mogą być: Czynni strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, Policjanci Ruchu Drogowego Województwa Kujawsko Pomorskiego, Strażnicy Miejscy Województwa Kujawsko Pomorskiego i Ratownicy Drogowi Mundurowego Klubu Motorowego Rzeczypospolitej Polskiej posiadający ważną legitymację Ratownika. 
 2. 4.2.Zabrania się udziału w konkurencjach osób posiadające tytuł: Lekarza, Ratownika Medycznego, Pielęgniarki oraz Pielęgniarza.
 3. 4.3.Załoga składa się z dwóch osób.
 4. 4.4.Koszty udziału w Zlocie pokrywa jednostka zgłaszająca w wysokości 300,00 zł brutto za załogę 2 osobową ( w tym: nocleg, wyżywienie oraz materiały z Zlotu) lub 150,00 zł za załogę 2 osobową (bez noclegu).
 5. 4.5.Wpłatę wpisowego należy dokonać na rachunek bankowy Mundurowego Klubu Motorowego RP: PKO BP 94 1020 5011 0000 9102 0300 2938 z dopiskiem: „Zlot Gwieździsty Drużyn Ratowniczych Służb Mundurowych woj. Kuj.-Pom.”
 6. 4.6.Kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres: Mundurowy Klub Motorowy RP ul. Jodłowa 21D, 87-100 Toruń – najpóźniej do dnia 31.09.2017 roku.
 7. 4.7.Mając na uwadze możliwości czasowe i organizacyjne przyjmuje się limit załóg startujących do 60. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz uiszczenie opłaty na konto i adres organizatora, w terminie podanym przez organizatora.
 8. 4.8.W sprawie możliwości zwrotu wpisowego decyduje organizator.
 9. 4.9.Numery startowe zostaną przydzielone załogą wg zasad ustalonych przez organizatora.
 10. 4.10.Organizator na życzenie wystawia rachunek potwierdzający wpłatę wpisowego.
 11. 4.11.Próby będą wykonywane na podstawie i zasadach pierwszej pomocy.

Konkurencje:

 1. 5.1.Testy pisemne z zakresu udzielania pierwszej pomocy i przepisów o ruchu drogowym.
 1. testy składają się z 30 pytań:

 - 25 pytań z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

- 5 pytań z przepisów prawa ruchu drogowego 

 1. Rozwiązywanie testu przez załogę polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi w czasie 30 minut.
 1. Nie dopuszcza się poprawek lub skreśleń.
 2. Nie udzielenie odpowiedzi traktowane będzie jako odpowiedź błędna.
 3. Po zakończeniu testów prawidłowe odpowiedzi zostaną wywieszone przez organizatora na tablicy ogłoszeń. 
 1. 5.2.Resuscytacja krążeniowo- oddechowa

Próba ta zostanie wykonana na fantomie podłączonym do komputera, oddzielnie przez obydwu członków załogi.

 1. 5.3.Działanie ratownicze na miejscu pozorowanego wypadku

Polegają na wykonaniu czynności ratowniczych na miejscu pozorowanego wypadku. 

 1. 5.4.Wyciąganie poszkodowanego z samochodu

Polega na prawidłowej ewakuacji rannego z pojazdu.

 1. 5.5.Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

Polega na prawidłowemu zabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego

 1. 5.6.Przygotowanie konkurencji oraz ich koordynacja zostanie przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego z Bydgoszczy

Przebieg Zlotu:

6.1 Organizator na odprawie poda założenia do każdej konkurencji.

6.2 Konkurencje rozpoczynają się z chwilą wskazania przez organizatora czasie startu, a kończą się z chwilą zgłoszenia przez załogę o ukończeniu konkurencji do sędziego lub zakończeniu limitu czasowego (konkurencja dot. działań ratowniczych na miejscu pozorowanego wypadku) podanego przez organizatora.

6.3 Uroczyste zakończenie Zlotu z wręczeniem pucharów oraz dyplomów zwycięskim załogom, nastąpi na uroczystej kolacji.

Nagrody:

7.1 Przyznaje się puchary w kwalifikacji ogólnej po jednej dla obydwu członków załogi – minimum do III miejsca.

7.2 Przyznaje się dyplomy za uczestnictwo w zlocie dla wszystkich załóg biorących udział w konkurencjach.

Postanowienia końcowe:

8.1 Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do zapoznania się z treścią zawartą w regulaminie oraz przestrzegania określonych w nim zasad.

8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie trwania Zlotu, jak i za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie.

8.3 Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do odbywania wszystkich prób w czasie podporządkowanemu przez organizatora.

 

 

Plików:
Data 2017-10-10
Wielkość pliku 714.4 KB
Download 179

 

 

Zlot Gwiazdzisty PLAKAT Large . Konferencja PLAKAT Large

 

word

Last modified on %AM, %10 %467 %2017 %10:%Paź