%AM, %09 %484 %2018 %10:%Maj

Uniform Shooting 2018

Zrzut ekranu 2018 05 09 o 12.57.29

CEL ZAWODÓW

Celem zawodów jest:

 • Promocja i popularyzacja strzelectwa wśród pracowników służb mundurowych, członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, Regionów MKMRP,  członków IPMC,
 • Sportowa rywalizacja,
 • Zdobycie pucharów i dyplomów,
 • Integracja środowiska mundurowego.
 • Wymiana doświadczeń

W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy zespół strzelecki oraz najlepszy strzelec.

 

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Głównym organizatorem zawodów jest MUNDUROWY KLUB MOTOROWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ mieszczący się pod adresem: 

87-100 Toruń ul. Jodłowa 21D. 

Zagadnienia organizacyjne i techniczne realizowane są przez MKMRP REGION BYDGOSZCZ – tel. 577103207 , 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pełny skład Komitetu Organizacyjnego przedstawia Zał. Nr 1

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 9 czerwca 2018 roku na strzelnicy CWZS Zawisza w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163 (plan zał. nr 2).

Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godz. 12.00 przed obiektem strzelnicy.

Mapa dojazdowa i dane teleadresowe obiektów znajdują się na stronie: 

www.zawisza.bydgoszcz.pl

Zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów przewidziano na ok. godz. 18.00.

 

PROGRAM ZAWODÓW

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje sportowe:

  • Pistolet sportowy – odległość 25 m, stojąc z wolnej ręki lub oburącz, tarcza Psp 520 x 520 mm, zgodna z przepisami ISSF, 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
  • Karabinek sportowy – odległość 50 m leżąc, tarcza Ks 200 x 200 mm zgodna z przepisami ISSF, 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut 

Rozegrane zostaną również konkurencje rekreacyjne:

 • Pistolet sportowy dla VIP – odległość 25 m, stojąc z wolnej ręki lub oburącz, tarcza Psp 520 x 520 mm, zgodna z przepisami ISSF 3 strzały próbne w czasie 3 minut, 5 strzałów ocenianych w czasie 5 minut
 • Karabinek sportowy - Strzelanie do tarczy: Prezydenta MKMRP, Prezesa ZG SEiRP,   – odległość 25 m, stojąc z wolnej ręki, tarcze wg wzoru, strzelanie rotacyjne wg kolejności zgłoszeń.

Harmonogram strzelań

 • godz. 13.00 – karabinek sportowy na 50 m, stanowiska od 1 – 16
 • godz. 15.00 – pistolet sportowy na 25 m. - stanowiska od 1 - 15 
 • godz. 17.00 – pistolet sportowy na 25 m dla VIP – stanowisko nr 16
 • godz. 17.30 – strzelanie do tarczy Prezydenta ZG MKMRP,

                   Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji.

 

UCZESTNICTWO

         W zawodach uczestniczyć mogą zespoły (3 zawodników i kierownik) reprezentujące:

            członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych

 • Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
 • Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennictwa
 • Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Komendantów Policji
 • Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
 • Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej

   

      jednostki organizacyjne Policji

      International Police Motor Corporation (IPMC)

      IPA Sekcja Polska

      Regiony MKMRP

Państwową Straż Pożarną 

 •       Inspektorat Transportu Drogowego
 •       Lasów Państwowych
 •       Klubów Strzeleckich
 •       itp.

 

KLASYFIKACJA

         Indywidualna

W klasyfikacji indywidualnej zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka, który/a osiągnie najwyższą ilość punktów z sumy strzelań: pistolet sportowy i karabinek sportowy. Przy jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje wyższy wynik w konkurencji pistolet sportowy a w dalszej kolejności większa ilość najwyższych przestrzelin w konkurencji pistolet sportowy a następnie karabinek sportowy.

Drużynowa

Do klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły w pełnych 3 osobowych składach.

W klasyfikacji drużynowej zwycięzcą zostaje drużyna, która uzyskał najwyższy wynik z sumy strzelań: pistolet sportowy i karabinek sportowy trzech zawodników. Przy jednakowej ilości punktów o wyższej lokacie decyduje wyższa indywidualna lokata zawodnika drużyny w konkurencji: pistolet sportowy.

Pistolet sportowy VIP

W konkurencji tej uczestniczą kierownicy zespołów oraz goście. Wygrywa VIP, który osiągnie najwyższą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje większa ilość wyższych przestrzelin.

Organizator zastrzega sobie prowadzenie również innych klasyfikacji indywidualnych i drużynowych np.:

 • Najlepszy policjant
 • Najlepszy żołnierz
 • Najlepszy strażak
 • Najlepszy pogranicznik
 • Najlepszy strażnik SW
 • Najlepszy zawodnik zagraniczny
 • Najlepsza zawodniczka
 • Największy pechowiec
 • Najlepsza drużyna MON
 • Najlepsza drużyna Policji
 • Najlepszy zawodnik/zawodniczka w konkurencji: pistolet sportowy
 • Najlepszy zawodnik/zawodniczka w konkurencji karabinek sportowy
 • Itp.

PROCEDURA STRZELANIA

 • Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania. 
 • Na komendę „Ładuj!” ładują magazynki i podpinają do broni. 
 • Po komendzie „START!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania. 
 • Po komendzie „STOP – Rozładuj!” rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego. 
 • Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” skutkuje odjęciem 10 pkt.

Przy obliczaniu wyników stosuje się zasady określone w przepisach PZSS w tym m.in.:

 • Dyskwalifikacja strzelca może zostać ogłoszona przez Sędziego Głównego w czasie zawodów wyłącznie za złamanie zasad bezpieczeństwa lub norm zachowania. Przy złamaniu zasad bezpieczeństwa Sędzia Główny może usunąć zawodnika z linii ognia.
 • Odwołania dotyczące przyznania punktów są przyjmowane przez sędziego głównego w ciągu 15 minut od podania wyników nieoficjalnych. Po upływie tego czasu protesty nie będą przyjmowane (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Komisji Odwoławczej)
 • Strzał do tarczy konkurenta musi zostać zgłoszony sędziemu i będzie uznany za chybiony „0”.
 • Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi dotykać linii pola o wyższej wartości.
 • Jeżeli w tarczy jest więcej niż maksymalna liczba przestrzelin (10 lub 5) najlepsze przestrzeliny powyżej maksymalnych będą odliczane
 • Jeżeli zawodnik oddał więcej strzałów próbnych niż przewiduje program strzelań lub zezwolenie sędziego, będzie ukarany odjęciem 2 punktów od wyniku serii ocenianej 

NAGRODY

W łącznej klasyfikacji indywidualnej i drużynowej za zajęcie miejsc od 1 – 3 przewidziano puchary i dyplomy. 

      W klasyfikacji zastrzeżonej dla organizatora przewidziano puchary i dyplomy.

Przewiduje się możliwość nagradzania nagrodami rzeczowymi zawodników, którzy zajęli w łącznej klasyfikacji miejsca od 1 – 6.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać do dnia 30 maja 2018 roku na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2.  Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą warunkowo.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a następnie pocztą na  adres : MKMRP Region 85-836 Bydgoszcz ul. Radosna 3. 

Istnieje możliwość wystawienia więcej niż jednej drużyny jednak decyzję o dopuszczeniu jej do udziału w zawodach podejmuje organizator po ustaleniu w dniu 30 maja br. ostatecznej listy zgłoszeń. O dopuszczeniu dodatkowej drużyny zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia drużyn. Zgłoszeń indywidualnych nie przyjmujemy.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa bez noclegu wynosi 60 zł od osoby. Kwota ta pokrywa koszty wynajmu strzelnicy i broni, zakupu amunicji, opłaty sędziowskie i sekretariatu zawodów, posiłek regeneracyjny podczas trwania konkurencji w dniu 9 czerwca oraz koszty administracyjne.

Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w Hotelu Zawisza

 http://www.hotel-zawisza.pl/. Rezerwacji i opłat uczestnicy dokonują we własnym zakresie. 

Opłatę startową należy przesłać do dnia 30 maja 2018 r. na konto:

Rachunek Bankowy nr:
PKO BP. 94 1020 5011 0000 9102 0300 2938

z dopiskiem: opłata startowa Uniform Shooting 2018

Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie do udziału w zawodach.

Dojazd na zawody we własnym zakresie.

 

SPRAWY RÓŻNE

 • Na terenie strzelnicy obowiązuje Regulamin Strzelnicy Sportowej Zawisza Bydgoszcz
 • Strzelanie odbywa się wyłącznie z broni dostarczonej na stanowiska przez Organizatora (Strzelnica Sportowa Zawisza)
 • Każdy zawodnik przed rozpoczęciem konkurencji przekazuje sędziemu stanowiskowemu metryczkę strzelań – Zał. nr 3
 • Wszelkie protesty rozpatrywać będzie Komisja Odwoławcza działająca w oparciu o Regulamin Komisji Odwoławczej – Zał. nr 4
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Do spraw nieomówionych w Regulaminie mają zastosowanie aktualne przepisy PZSS. 
 • Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu, należy do Organizatora. 
 • Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich UNIFORM SHOOTING 2018. 

                                                                       

POL Bydgoszcz COA.svg

 POL wojewodztwo kujawsko pomorskie COA.svg

 

 

Plików:
Data 2018-05-09
Wielkość pliku 99.48 KB
Download 101
.        
Data 2018-05-09
Wielkość pliku 9.55 KB
Download 106
.       
Data 2018-05-09
Wielkość pliku 1.09 MB
Download 87

Last modified on %AM, %29 %463 %2018 %10:%Maj