%PM, %28 %814 %2018 %18:%Cze

Uniform Shooting 2

Zrzut ekranu 2018 06 28 o 20.30.46

- Stowarzyszenie Komendantów Policji
- Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
- Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej
- jednostki organizacyjne Policji
- International Police Motor Corporation (IPMC)
- IPA Sekcja Polska
- Regiony MKMRP
- Państwowa Straż Pożarna
- Inspektorat Transportu Drogowego
- Lasów Państwowych
- Klubów Strzeleckich
- itp.

5. Klasyfikacja: indywidualna, odrębna dla poszczególnych konkurencji strzeleckich.

6. Nagrody: 
- dla najlepszego strzela w rankingu każdej konkurencji
- dla najlepszego funkcjonariusza
- dla najlepszego członka MKMRP
otrzymają dyplomy oraz puchary - pierwsze 3 miejsca

7. Organizator zawodów:
 - Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Region Chełmno

 - Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej
87-100 Toruń ul. Żeglarska 5
Zawody prowadzą sędziowie klubu sportowego SSCZCh

8. Opłaty za udział w zawodach:
Opłata startowa bez noclegu wynosi 60 zł od osoby. Kwota ta pokrywa koszty wynajmu strzelnicy i broni, zakupu amunicji, opłaty sędziowskie i sekretariatu zawodów, posiłek regeneracyjny podczas trwania konkurencji w dniu 13 lipca oraz koszty administracyjne. Opłatę należy uiścić na nr konta bankowego:
Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej
18 2030 0045 1110 0000 0261 1700
z dopiskiem: opłata startowa Uniform Shooting II (oraz dane osób startujących)
UWAGA:
Członek formacji biorący udział w zawodach w umundurowaniu reprezentujący swoją formacje pokrywa połowę kosztów tj. 30 zł od osoby.


10. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ISSF oraz IPSC.
- Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu Zawodów.
- Na terenie strzelnicy obowiązuje Regulamin Strzelnicy
- Strzelanie odbywa się wyłącznie z broni dostarczonej na stanowiska przez Organizatora
- Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków
- Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) uczestnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich UNIFORM SHOOTING II. 

 

Last modified on %PM, %28 %820 %2018 %18:%Cze