%AM, %29 %403 %2013 %08:%Maj

Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg – Motopozytywni

  Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozpoczęło rekrutację 150 motocyklistów na szkolenia realizowane w ramach partnerskiego projektu realizowanego we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy zatytułowanego „Promowanie motopozytywnych zachowań wśród użytkowników dróg – Motopozytywni” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zmianę wzajemnych relacji między różnymi grupami uczestników ruchu drogowego. Jako cele szczegółowe wskazano:
  - wzrost zaufania społecznego, podniesienie oceny pracy Policji oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności – wykwalifikowana kadra,
  - poprawę wizerunku Policji – aktywne i kompetentne służby,
  - wzrost kwalifikacji zawodowych wśród funkcjonariuszy Policji w aspekcie udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku i techniki jazdy na motocyklu,
  - poprawę systemu doskonalenia poprzez realizację projektu zgodnego z oczekiwaniami beneficjentów szkoleń,
  - podniesienie wiedzy motocyklistów w zakresie przyczyn i skutków wypadków drogowych, techniki jazdy na motocyklu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy,
  - zmianę podejścia do motocyklistów innych użytkowników dróg, budowanie pozytywnych relacji między uczestnikami ruchu drogowego oraz tworzenie pozytywnego wizerunku motocyklistów wśród innych użytkowników dróg poprzez promowanie pozytywnych zachowań na drodze.
  Przedsięwzięcie składa się z 6 etapów:
  a/  I etap obejmuje 3 szkolenia teoretyczne po 8 godzin dla 150 motocyklistów-cywilów i 18 funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach:
  - bezpieczeństwo w ruchu drogowym (tylko 150 motocyklistów-cywilów),
  - zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego i pierwsza pomoc (tylko 150 motocyklistów-cywilów),
  - techniki jazdy motocyklem (motocykliści-cywile i funkcjonariusze),
  Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy. Szkolenia odbędą się w czerwcu 2013 r. w salach Polskiego Związku Motorowego/oddział w Bydgoszczy.
  b/  II etap obejmuje praktyczne szkolenie z doskonalenia jazdy na motocyklach zakończone egzaminem,
  Szkolenia odbędą się na torze kartodromu Polskiego Związku Motorowego/oddział w Bydgoszczy w czerwcu 2013 r..
  c/ III etap obejmuje 8-godzinne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego dla 55 funkcjonariuszy jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego pełniących służbę na ulicach regionu.
  d/  IV etap obejmuje 10-godzinny kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy wraz z możliwością uzyskania certyfikatu EFR (Emergency First Response). Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 20 osób, które uzyskają najlepsze wyniki na egzaminie w ramach II etapu.
  e/ V etap obejmuje organizację w dniu 28.09.2013r. pikniku promującego motopozytywne zachowania dla ok. 2000 osób na kartodromie Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy.
  f/ VI etap obejmuje organizację w dniach 24-25.10.2013r. dwudniowej konferencji zatytułowanej „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – możliwości i perspektywy poprawy bezpieczeństwa”, w której będą uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji w Warszawie, 16 Komend Wojewódzkich Policji w Polsce, przedstawiciele organizacji społecznych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach w kraju.


  Wszyscy zainteresowani szkoleniem motocykliści mogą zgłaszać chęć uczestnictwa poprzez rejestrację na stronie www.motopozytywni.pl


  Izabela Adamczak-Garstecka
  Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
  KWP w Bydgoszczy

  ŻRÓDŁA:
  Publikacja: Kamila Ogonowska
  KWP w Bydgoszczy
  Zespół Prasowy
  POWRÓT
  Last modified on %AM, %29 %411 %2013 %08:%Maj